Ο Α.Ο.Σ.Ν.Α. «Η ΔΗΜΗΤΡΑ» στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

https://dimitrawines.gr/istoria/

Παρέμβαση του Επιστημονικού Συνεργάτη του Αγροτικού Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Νέας Αγχιάλου «Η ΔΗΜΗΤΡΑ» Αλέξανδρου Καπανιάρη για τις δράσεις και τις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας του συνεταιρισμού της Νέας Αγχιάλου με αφορμή την ένταξη στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας

Αγαπητοί εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, με μεγάλη χαρά σήμερα, σας παρουσιάζουμε την ένταξη του Αγροτικού Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Νέας Αγχιάλου «Η ΔΗΜΗΤΡΑ» στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας μετά από προσπάθεια δυο περίπου ετών.


Η ένταξη του στοιχείου έγινε με τίτλο: «Η αγχιαλίτικη παράδοση καλλιέργειας του αμπελιού από την Αγχίαλο ανατολικής Ρωμυλίας στη Νέα Αγχίαλο Μαγνησίας. Ο Οινοποιητικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Νέας Αγχιάλου, “H ΔΗΜΗΤΡΑ“» έρχεται να συνδεθεί τόσο με την δημιουργία του Ιστορικού Ψηφιακού Αρχείου της οργάνωσης από την οποία αντλήθηκαν πολύτιμα στοιχεία και τεκμήρια όσο και με την έκδοση που προετοιμάζεται με τίτλο: Ιστορίες προσφυγιάς και συνεργατικότητας για τον οίνο και το αμπέλι μέσα από τις μνήμες του Αγροτικού Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Νέας Αγχιάλου “Η ΔΗΜΗΤΡΑ’’» Πτυχές της συνεταιριστικής ιστορίας στη Θεσσαλία.

https://dimitrawines.gr/istoria/

Είμαστε επίσης χαρούμενοι διότι ότι εξαγγέλθηκε σε επίπεδο σχεδιασμού υλοποιήθηκε κατά γράμμα σε σχέση με τις δράσεις και εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια συνεχούς λειτουργίας της ιστορικής συνεταιριστικής οργάνωσης της Νέας Αγχιάλου.

http://ayla.culture.gr/

Τι είναι όμως η Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά;
Η Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά αποτελεί ένα από τα τρία είδη πολιτιστικής κληρονομιάς (υλικό, άυλος πολιτισμός και φυσική κληρονομιά) και αφορά παραδόσεις ή ζωντανές εκφράσεις που έχουν κληροδοτηθεί από τους προγενέστερους με τον προφορικό λόγο, όπως οι λαϊκές παραδόσεις, οι γιορτές και τελετές, χοροί, οι παραστατικές τέχνες, οι κοινωνικές πρακτικές, οι γνώσεις και οι τεχνικές.
Για την εφαρμογή στην Ελλάδα της Διεθνούς Σύμβασης για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO, 2003) αρμόδιο είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΔΙΝΕΠΟΚ). Σκοποί της Σύμβασης είναι: (α) η προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, (β) ο σεβασμός της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς των ενδιαφερομένων κοινοτήτων, ομάδων και ανθρώπων, (γ) η ευαισθητοποίηση σε επίπεδο τοπικό, εθνικό και διεθνές όσον αφορά τη σημασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και της αμοιβαίας εκτίμησης που πρέπει να τυγχάνει, (δ) η διεθνής συνεργασία και συνδρομή.
Η άυλη πολιτισμική κληρονομιά, όπως έχει οριστεί από τη Σύμβαση για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, συνδέεται στενά με την έννοια της κοινότητας, της ομάδας ή και των μεμονωμένων ατόμων, που ασκούν, επιτελούν, αναδημιουργούν και μεταβιβάζουν από γενιά σε γενιά την άυλη πολιτιστική κληρονομιά.

Αλέξανδρος Καπανιάρης
Διδάκτωρ Ψηφιακής Λαογραφίας, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Δ.Π.Θ
Επιστημονικός Συνεργάτης του Α.Ο.Σ.Ν.Α.

Θεσσαλικό Τσίπουρο – facebook page