Ταυτότητα

Ιδιοκτησία: B2B Publications
Εκμετάλλευση: COMVEST SALES GROWTH IKE
Προώθηση Πωλήσεων – Εκμετάλλευση ΜΜΕ
Ελπίδος 7, Αγία Παρασκευή, 15343, Αθήνα
Τηλ.: (+30) 2107625930

info@voldrinks.gr | www.voldrinks.gr