Μεγάλο πλήγμα για τα ιταλικά κρασιά

Μεγάλο πλήγμα για τα ιταλικά κρασιά, σύμφωνα με ετήσια έρευνα για ιταλικές και ξένες εταιρείες στον τομέα του οίνου (Μάιος 2020). Η έρευνα χωρίζεται σε δύο ενότητες. Η πρώτη αφορά τις 215 κύριες ιταλικές κεφαλαιουχικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του οίνου οι οποίες το 2018 είχαν κύκλο εργασιών άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ, των οποίων οι ισολογισμοί συγκεντρώθηκαν για την περίοδο 2014-2018. Η δεύτερη ενότητα περιέχει δύο κεφάλαια από τα οποία το πρώτο αναλύει το σύνολο της περιόδου 2014-2018 των 14 μεγαλύτερων εισηγμένων διεθνών εταιρειών, με κύκλο εργασιών άνω των 150 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο το 2018 κατέγραψε έσοδα 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το δεύτερο κεφάλαιο απεικονίζει τη δυναμική μεταξύ του 2001 και των αρχών Απριλίου 2020 του παγκόσμιου χρηματιστηρίου των εισηγμένων εταιριών οίνου. Αποτελείται από 52 εταιρείες που εκδίδουν 55 τίτλους σε 25 χρηματιστήρια, των οποίων η κεφαλαιοποίηση, κατά την ημερομηνία λήξης, ήταν 35,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα ιταλικά κρασιά έδειξαν μια απότομη μείωση σε σύγκριση με τα 47,4 δισεκατομμύρια στην προηγούμενη έκδοση (-24,5 %). Μόνο στο πρώτο τρίμηνο του 2020 ο τομέας του οίνου έχασε 15,4 δισεκατομμύρια ευρώ σε κεφαλαιοποίηση μετά την πανδημία COVID-19.