Επικοινωνία

Φόρμα Επικοινωνίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παραγωγοί / Ιδιοκτήτες

LPL – LEADER PUBLICATIONS LTD & B2B ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Εκδότης – Διευθυντής: Χρήστος Ζαρίφης
xzarifis@voldrinks.gr

Υπεύθυνη έκδοσης και δημοσίων σχέσεων: Τάνια Μπαλαμπάνη
Τηλ. +30 210 2713795

Διεύθυνση LPL – LEADER PUBLICATIONS LTD :
Acropolis Tower, 66 Acropolis Avenue, 2012 Nicosia, Cyprus
Tel: +357 22600700
Fax: +357 22600701