Η Άννα Διαμαντοπούλου στο διοικητικό συμβούλιο της Coca Cola

Στην εκλογή της Άννας Διαμαντοπούλου στο διοικητικό συμβούλιο της Coca Cola HBC προχώρησε η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 16 Ιουνίου.

Επιπλέον, η κυρία Διαμαντοπούλου τοποθετήθηκε σε τρεις επιτροπές και πιο συγκεκριμένα στην Επιτροπή Αμοιβών, στην Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και στην Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων.

Η κυρία Διαμαντοπούλου είναι η ιδρυτής και Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟ – Δίκτυο Μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα και την Ευρώπη, ένα κορυφαίο ανεξάρτητο, μη κομματικό ινστιτούτο πολιτικής με έδρα την Αθήνα. Επίσης, είναι πρώην Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Απασχόληση και τις Κοινωνικές Υποθέσεις. Υπήρξε Υφυπουργός Βιομηχανιών, Υπουργός Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας της Ελληνικής Δημοκρατίας, ενώ ήταν επίσης βουλευτής για πάνω από μια δεκαετία.

Επισημαίνεται ακόμη ότι η κυρία Διαμαντοπούλου δεν έχει συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Coca-Cola HBC.

Οι μέτοχοι ενέκριναν, επίσης, τη διανομή μερίσματος ύψους 0,62 ευρώ ανά μετοχή. Η πληρωμή του μερίσματος θα γίνει στις 28 Ιουλίου και αφορά στους κατόχους κοινών μετοχών της εταιρείας, όπως αναφέρονταν στο μετοχολόγιο στις 3 Ιουλίου. Η αποκοπή του μερίσματος θα λάβει χώρα στις 2 Ιουλίου.